Pecynnau lluniadu

Mae delweddau sy’n cael eu gwneud â phecynnau lluniadu yn cynnwys llinellau, siapiau a chyfesurynnau. Mae pecynnau lluniadu hefyd yn cael eu galw’n becynnau lluniadu fector. Yn gyffredinol, mae pecyn lluniadu’n cynnig llawer o nodweddion tebyg i baentiad.

Graffigau fector

Mae graffigau fector yn seiliedig ar berthnasoedd mathemategol â phwyntiau rheoli sy’n ffurfio’r ddelwedd. Nid yw’r cyfrifiadur yn storio gwybodaeth am bob picsel. Mae’r pwyntiau hyn yn cael eu cysylltu gan linellau a chromliniau sy’n cael eu galw’n llwybrau fector neu fectorau.

Gwrthrychau fector

Siâp sydd wedi’i ffurfio o lwybrau fector yw gwrthrych fector. Mae’n bosibl golygu pob gwrthrych ar wahân, er enghraifft, newid siâp, trawiad, llenwad, maint a lleoliad. Mae trawiad yn dilyn amlinelliad y llwybr fector ac mae llenwad yn ychwanegu lliw i’r ardal y tu mewn i’r llwybr.

Manteision

  • Ffeil lai - yn wahanol i ddelweddau didfap, nid yw graffigau fector yn storio data am bob picsel unigol. Ar gyfer darlun mawr, er enghraifft poster, byddai ffeil graffig fector yn llawer llai na ffeil delwedd didfap.
  • Newid graddfa - oherwydd y perthnasoedd mathemategol, pan wyt ti’n newid maint graffigyn fector nid yw’r ddelwedd yn colli ei hansawdd. Byddai’n bosibl addasu graffigyn fector maint stamp i’w ddefnyddio ar boster, a byddai’r ddelwedd yn dal yn glir.
Delwedd fector wedi’i chwyddo i ddangos sut mae’r ansawdd yn cael ei gadw wrth chwyddo’r ddelwedd.

Anfantais

Nid yw’n bosibl i graffigau fector edrych mor realistig â didfapiau neu ffotograffau. Byddant bob amser yn edrych fel pe baent wedi’u cynhyrchu gan gyfrifiadur.