Friends

Vocabulary
GaelicEnglish
a' cuideachadhhelping
a' toirt taic dha chèilesupporting each other
àm saorfree time (break time)
cha dhìochuimhnich mi na seann charaidean agam idir ge-tàI won't forget my old friends though
dlùth dha chèileclose to each other
fortanachfortunate
freagarrachsuitable
grèim bìdha bite to eat
gu math tricquite often
gun a bhith ro gharbhwithout being too wild
lònlunch
sgioba bhuill-coise na sgìrethe district football team
tha mi an dòchasI hope
timcheallaround
Move on to Test
next