Aibhnichean agus Glinn test questions

1

Cò am fear dhiubh seo a tha na phròiseas co-cheangailte ri bleith aibhne?

2

Cò am fear dhiubh seo a tha na phròiseas co-cheangailte ri giùlan aibhne?

3

Dè bhios air a chruthachadh aig bonn easa?

4

Càit am bi a' chuid as motha de bhleith a' tachairt air lùb-aibhne?

5

Dè an seòrsa tuathanachais a tha cumanta sa chùrsa uachdrach?

6

Dè an cùrsa dhen abhainn a dheigheadh a chleachdadh airson coilltearachd?

7

Dè an cùrsa dhen abhainn anns am biodh stèiseanan lùth dealain-uisge (HEP: Hydro Electric Power) air an stèidheachadh?

8

Dè an dà bhuidheann a bhios a' còmhstri mu chleachdadh aibhne airson diofar chur-seachadan?

9

Dè an droch bhuaidh a dh'fhaodas a bhith aig gnìomhachas air abhainn?

10

Ciamar a tha leabhaidhean air an cruthachadh?