Aibhnichean air map TR

Obair tomhas

OS map extract featuring the River CreeAbhainn Cree air mapa Tomhas Riaghaltais © Crown copyright and database rights 2013

Tha an earrann-mhapa a' sealltainn Abhainn Cree ann an Iar-dheas Alba. Gabhaidh sinn cuairt sìos an abhainn agus bheir sinn cunntas air na prìomh fheartan fiosaigeach – cuimhnich gu bheil sin a' ciallachadh nam feartan nàdarra gu lèir agus chan e feadhainn a thog daoine.

  • Aig 400670 tha Abhainn Cree a' tighinn air a' mhap. Tha i a' sruthadh dhan ear-dheas. Tha fios againn air an sin oir tha an abhainn a' fàs nas leatha nuair a tha i a' tighinn faisg air an inbhir/beul na h-aibhne.
  • Aig 410664 tha leas-abhainn a' tighinn dhan abhainn aig comar. Tha an abhainn a-nis a' sruthadh gu deas timcheall air eilean. Tha an gleann an ìre mhath cumhang (chì thu loidhneachan-àirde faisg air an abhainn air gach taobh).
  • Aig 416647 tha an làn-mhara a' tighinn dhan abhainn. Tha fios againn air an sin oir tha an abhainn ag atharrachadh bho bhith gorm gu bhith dubh.
  • Aig 417642 tha lùb-aibhne ann. Tha gleann na h-aibhne a-nis a' fàs nas leatha agus tha e còrr is dà chilemeatair a leud, agus a' còmhdach dà cheàrnag-clèithe.
  • Aig 422641 tha sreath de lùban mòra a' tòiseachadh. Tha uchdan air bruach deas na h-aibhne – dh'fhaodadh gur e leabhaidh nàdarra a tha an seo.
  • Tha amhach na lùib aig 425637 agus 's dòcha gun tèid a gearradh uaireigin leis an abhainn agus gun tèid loch bogha-daimh a chruthachadh.
  • Aig 429640 tha an abhainn a' fàs nas leatha agus chì sinn poll/eabar air a' ghrunnd.
  • Tha iomadh leas-abhainn a-nis a' tighinn dhan abhainn aig 434623 (am Brushy Burn) 441627 (An Lane) 453624 (Palnure Burn).
  • Tha an abhainn a-nis a' sruthadh ann an gleann leathann, còmhnard, ìosal (spotan-àirde 7m agus 5m). Dh'adhbhraich sin boglach aig 452612, 456606 agus 465590.
  • Tha an abhainn a' dol a-steach dhan inbhir aig 467580.