Aibhnichean agus glinn

Ro-ràdh

Coimhead air a' mhap de dhiofar aibhnichean san RA.

Mapa - aibhnichean san RA agus bun-aibhnicheanAibhnichean san RA agus bun-aibhnichean

Thoir cunntas agus mìneachadh, le diagraman leubailte, air mar a chaidh na feartan aibhne a leanas a chruthachadh:

  • glinn air chumadh V
  • easan
  • lùban-aibhne
  • lochan bogha-daimh
  • leabhaidhean

An abhainn