Martin Luther King Jr.

Un o’r arweinwyr Cristnogol mwyaf adnabyddus fu’n brwydro yn erbyn rhagfarn a gwahaniaethu ar sail hil yw’r Americanwr, Martin Luther King Jr. Roedd yn glerigwr, yn ymgyrchydd, ac yn arweinydd y Mudiad Hawliau Sifil Affricanaidd-Americanaidd.

Daeth King, a oedd yn weinidog gyda’r Bedyddwyr, yn ymgyrchydd hawliau sifil yn gynnar yn ei yrfa. Arweiniodd Foicot Bysiau Montgomery yn 1955. Dechreuodd y boicot yn dilyn gweithred herfeiddiol menyw ddu o’r enw Rosa Parks, a wrthododd roi ei sedd ar fws i deithiwr gwyn pan orchmynnodd y gyrrwr iddi wneud hynny. Cafodd ei harestio am wneud hynny.

Er gwaethaf bygythiadau i’w ladd, cael ei arestio droeon, a sawl ymgais i’w ladd, roedd Martin Luther King Jr. bob amser yn dilyn yr egwyddorion Beiblaidd oedd yn cael eu dysgu gan Iesu:

quote
Carwch eich gelynion, a gweddïwch dros y rhai sy’n eich erlid.Mathew 5:44

Trwy hanes, mae llawer o weithredoedd a sefydliadau hiliol, er enghraifft caethwasiaeth, wedi cael eu cyfiawnhau drwy ddefnyddio straeon o’r Beibl, neu mae eglwysi Cristnogol wedi bod yn troi clust fyddar. Roedd rhai pobl hyd yn oed yn defnyddio’r ffydd Gristnogol i gyfiawnhau’r system apartheid yn Ne Affrica.

Dros y blynyddoedd, mae’r rhan fwyaf o’r eglwysi Cristnogol wedi dod i weld yr anghyfiawnder sydd mewn gweithredoedd fel hyn ac wedi codi llais i’w gwrthwynebu, gan gydnabod bod y neges Gristnogol yn cael ei hystumio i gyfiawnhau anghyfiawnder. Yn yr un modd, mewn llefydd fel Gogledd Iwerddon, lle mae gwahaniaethau crefyddol wedi ysgogi trais ac erledigaeth, mae grwpiau Cristnogol fel Cymuned Corrymeela yn gweithio dros heddwch a chymod.

quote
Mae gen i freuddwyd y bydd fy mhedwar plentyn yn medru byw, ryw ddydd, fel rhan o genedl lle bydd cymeriad yn bwysicach na lliw croenMartin Luther King Jr
curriculum-key-fact
Er iddo wynebu llawer o fygythiadau, ac ymosodiadau corfforol, roedd protestiadau Martin Luther King Jr. bob amser yn heddychlon.
Question

Disgrifia Gristion sydd wedi brwydro yn erbyn hiliaeth.

Roedd gan Martin Luther King Jr. ffydd Gristnogol gref, a rhoddodd ei fywyd i wella bywydau’r gymuned ddu. Trefnodd lawer o wahanol brotestiadau di-drais er mwyn codi ymwybyddiaeth o’r anghyfiawnder roedd pobl ddu’n ei wynebu yn yr Unol Daleithiau yn y 1960au. Ei araith fwyaf enwog yw’r araith 'Mae gen i freuddwyd'. Arweiniodd ei waith at newidiadau aruthrol i’r deddfau a oedd yn ymwneud â chydraddoldeb hiliol. Cafodd Martin Luther King Jr. ei lofruddio yn 1968 gan ddyn hiliol a oedd yn anghytuno â’i safbwyntiau.

Move on to Test
next