Rhagfarn a gwahaniaethu hiliol

Mae’r term hiliaeth yn cyfeirio at wahaniaethu yn erbyn pobl ar sail eu hil.

Trwy hanes, mae llawer o bobl wedi bod yn ymgyrchu i geisio atal hiliaeth. Mae pethau wedi gwella llawer o ganlyniad i’r ymgyrchu hwn, ac mae llawer o wledydd wedi gwneud hiliaeth yn anghyfreithlon.

Astudiaeth achos - mynd i’r afael â hiliaeth yng Nghymru

Un o’r prif ffyrdd o atal hiliaeth yw addysgu pobl ifanc ynglŷn â pheryglon hiliaeth a sicrhau bod pobl yn gwybod mwy am y pwnc. Mae’r rhaglen addysgol Dangos y Cerdyn Coch i Hiliaeth yn ceisio addysgu pobl ifanc am hiliaeth drwy gyfrwng pêl-droed, maes sy’n cael llawer o gyhoeddusrwydd a sylw. Cafodd yr elusen ei sefydlu yn 1996 ac mae wedi gweithio mewn ysgolion ar hyd a lled y byd i helpu i addysgu pobl ifanc am hiliaeth. Mae gan yr elusen gangen yng Nghymru hefyd, ac mae’n cynnal digwyddiadau a gweithdai i helpu i fynd i’r afael â hiliaeth.

Mae Cristnogaeth yn dysgu dylai pobl o bob hil gael eu trin yn gyfartal. Mae’r Testament Newydd yn dangos llawer o enghreifftiau o Iesu yn trin pawb yn gyfartal, gan helpu dynion a menywod o bob hil. Mae’r enghreifftiau hyn o’r Iesu wedi dylanwadu ar lawer o Gristnogion, a gwneud iddyn nhw fod eisiau cyflawni yr un math o weithredoedd yn eu bywydau eu hunain. Mae damhegion yn y Beibl hefyd, er enghraifft Dameg y Samariad Trugarog [CYNNWYS SAESNEG], sy’n annog Cristnogion i drin pawb yn gyfartal, hyd yn oed eu gelynion.