Mae Mags yn defnyddio gemau yn yr arcêd i esbonio'r ddamcaniaeth gronynnau a chyfradd newid cemegol.

Move on to Test
next