Egni actifadu [Haen uwch yn unig]

Yr egni actifadu yw isafswm yr egni sydd ei angen ar gyfer ‘gwrthdrawiadau llwyddiannus’ lle mae’r atomau yn yr adweithyddion yn ad-drefnu i ffurfio cynhyrchion. Gallwn ni gynrychioli hyn ar ddiagram lefel egni.

Graff egni yn erbyn hynt adwaith sydd wedi'i gatalyddu. Mae angen llai o egni i ddechrau'r adwaith, ond mae cyfanswm y golled net yn aros yn gyson.

Mae’r diagram yn dangos bod yr egni actifadu’n is wrth ddefnyddio catalydd. Mae hyn yn golygu bod mwy o’r gwrthdrawiadau’n llwyddiannus ar dymheredd penodol. Felly mae catalydd yn cynyddu cyfradd yr adwaith drwy ostwng yr isafswm egni sydd ei angen ar gyfer ‘gwrthdrawiadau llwyddiannus’.

Move on to Video
next