Damcaniaeth gwrthdrawiadau [Haen uwch yn unig]

Fydd gwrthdrawiad heb ddigon o egni ddim yn cynhyrchu adwaith.

Dau bâr o ronynnau’n symud tuag at ei gilydd.

1. Dau bâr o ronynnau’n symud tuag at ei gilydd

Rhaid i’r gronynnau sy’n gwrthdaro fod â digon o egni i’r gwrthdrawiad fod yn llwyddiannus neu’n effeithiol a chynhyrchu adwaith.

Yr isafswm egni sydd ei angen er mwyn i’r adwaith ddigwydd yw’r egni actifadu.

Mae cyfradd adwaith yn dibynnu ar gyfradd y gwrthdrawiadau llwyddiannus rhwng gronynnau’r adweithyddion. Y mwyaf o wrthdrawiadau llwyddiannus sydd, y cyflymaf fydd cyfradd yr adwaith.