Mesur cyfradd wrth gynhyrchu gwaddod

Mae’r cyfarpar sydd ei angen yn dibynnu ar y cyfarpar sydd ar gael.

Archwilio

Gallwn ni fesur y gyfradd drwy roi cynhwysydd yr adwaith ar ben ‘X’ du cyn ychwanegu’r cemegion at ei gilydd (mae enghraifft yn y diagram isod). Drwy fesur yr amser tan nad wyt ti’n gallu gweld yr X oherwydd bod y gwaddod wedi ffurfio, galli di gyfrifo’r gyfradd gan ddefnyddio’r hafaliad.

Cyfradd = 1 ÷ (amser mae’n ei gymryd i’r X ddiflannu)

Croes wedi'i lluniadu ar bapur, a fflasg gonigol ar y groes yn cynnwys hydoddiant sodiwm thiosylffad. Ar ôl ychwanegu asid gwanedig, amseru pa mor hir mae'n ei gymryd i'r groes ddiflannu.

Defnyddio synhwyrydd golau

Gallwn ni fesur yn uniongyrchol faint o olau sy’n mynd drwy’r adwaith gan ddefnyddio synhwyrydd golau a chofnodydd data. Yna, gallwn ni gyfrifo’r gyfradd drwy ddefnyddio’r synhwyrydd golau i ganfod pa mor hir mae’n ei gymryd i lefel y golau stopio lleihau.

Cyfarpar i fesur cyfradd ffurfio gwaddod - yn dangos synhwyrydd golau o dan fflasg gonigol â tharian golau o'i chwmpas.

Manteision archwilio/anfanteision synhwyrydd golau:

  • mae synwyryddion golau’n fwy drud ac felly efallai na fydd un ar gael yn rhwydd
  • mae’n bosibl y gallai golau o’r ystafell ymyrryd â chanlyniadau’r synhwyrydd golau

Manteision synhwyrydd golau/anfanteision archwilio:

  • mae synwyryddion golau’n gallu darparu data’r adwaith cyfan, felly gallwn ni gyfrifo cyfradd yr adwaith ar unrhyw adeg yn ystod yr adwaith
  • gallwn ni fesur cyfradd yr adwaith yn fwy manwl gywir
Graff arddwysedd golau yn erbyn amser ar gyfer arbrawf cyfradd sy'n defnyddio 4 hydoddiant a synhwyrydd golau. Hydoddiant A sydd â'r graddiant mwyaf serth felly hwn sydd â'r gyfradd adwaith gyflymaf.Mae’r graff uchod yn dangos arddwysedd golau yn erbyn amser ar gyfer arbrawf cyfradd sy’n defnyddio synhwyrydd golau. Hydoddiant A sydd â’r graddiant mwyaf serth, sy’n golygu mai hwn sydd â’r gyfradd adwaith gyflymaf.