Mesur cyfradd wrth gynhyrchu nwy

Mae’r cyfarpar sydd ei angen yn dibynnu ar natur y cynnyrch sy’n cael ei fesur.

Màs

Rydyn ni’n mesur màs sylwedd - solid, hylif neu nwy - â chlorian. Gallem ni gysylltu’r glorian màs â chofnodydd data i fesur y lleihad màs yn erbyn amser yn gyson a chynhyrchu graff ar unwaith. Dydy’r cofnodydd data ddim yn gwneud y glorian màs yn fwy manwl gywir. Rydyn ni’n defnyddio gwlân cotwm yng ngwddf y fflasg oherwydd mae’n gadael i’r nwy ddianc.

Diagram yn dangos y cydosodiad i fesur colled màs gan ddefnyddio cofnodydd data.

Cyfaint

Rydyn ni fel arfer yn mesur cyfaint nwy â chwistrell nwy (neu weithiau â silindr mesur â’i ben i lawr) os yw’r adwaith cemegol yn cynhyrchu nwy, er enghraifft metel yn adweithio ag asid i gynhyrchu hydrogen.

Fflasg gonigol wedi'i selio, wedi'i chysylltu â chwistrell nwy. Mae'r fflasg yn cynnwys cymysgedd adwaith sy'n rhyddhau swigod o nwy.Nwy o gymysgedd adwaith yn teithio trwy bibell i gafn o ddŵr ac yn byrlymu drwy silff cwch gwenyn i mewn i jar nwy o ddŵr. Mae’r nwy yn casglu yn y top, gan orfodi dŵr allan i'r cafn.

Manteision chwistrell nwy/anfanteision jar nwy:

  • mae graddfa fanwl gywir ar chwistrell nwy, does dim un ar jar nwy
  • gallai’r tiwb o dan y cafn lithro i ffwrdd oddi tan y jar nwy

Manteision jar nwy/anfanteision chwistrell:

  • dim oediad amser wrth gysylltu’r chwistrell
  • mae’r holl nwy sy’n cael ei gynhyrchu’n dod o gymysgedd yr adwaith