My weekend - CCEA test questions

1

Read the following sentences and choose the correct word / phrase to fill the gap.

Léigh na habairtí seo a leanas agus roghnaigh an focal / frása cuí chun na bearnaí a líonadh.

Ag an deireadh seachtaine, caithim a lán ama i gcuideachta mo _____.

2

Gach Satharn, éirím go luath agus _____ sin, déanaim réidh do thraenáil peile.

3

_____ sult as dul chuig an phictiúrlann le mo chara.

4

Nuair a chríochnaím ar scoil Dé hAoine, _____ mo scíth sa bhaile.

5

An deireadh seachtaine _____, chuaigh mé go club oíche i lár an bhaile.

6

Fuair mé _____ dul go cóisir an deireadh seachtaine seo chugainn.

7

Tugaim _____ ar mo sheantuismitheoirí gach maidin Domhnaigh.

8

Ní maith le mo dheirfiúr _____ ag an deireadh seachtaine.

9

De ghnáth, caithim an deireadh seachtaine ag _____ airgid ag mo phost páirtaimseartha.

10

Oibrím gach Satharn _____ go dtí a cúig tráthnóna.