Rhagfarn a gwahaniaethu (Islam) test questions

1

Beth yw rhagfarn?

2

Beth yw gwahaniaethu?

3

Beth yw gwahaniaethu cadarnhaol?

4

Pam mae Mwslimiaid yn sefyll ysgwydd wrth ysgwydd wrth addoli mewn mosg?

5

Pa un o’r rhain sy’n achosi rhagfarn?

6

Sut mae rhagfarn yn gallu effeithio ar gymdeithas?

7

Beth yw Islamoffobia?

8

Beth yw’r farn am gydraddoldeb mewn Islam?

9

Pa grefyddau sy’n cael eu hystyried yn ‘Bobl y Llyfr’, yn ôl y Qur’an?

10

Beth mae’r Qur’an yn ei ddysgu am gyfiawnder?