Astudiaeth achos - Yusuf Islam

Mae Yusuf Islam yn Fwslim enwog. Roedd yn gerddor a chanwr llwyddiannus ar un adeg, yn perfformio dan yr enw Cat Stevens. Trodd at Islam yn 1977.

Penderfynodd Yusuf Islam roi’r gorau i’w yrfa gerddorol er mwyn canolbwyntio ar waith elusennol, gyda’r bwriad o adeiladu pontydd rhwng cymunedau. Bu’n ymwneud â’r gwaith o sefydlu Muslim Aid a sefydlodd ei elusen ei hun, Small Kindness.

Elusen fach yw Small Kindness, ond mae’n darparu cymorth yn rhyngwladol. Mae’n canolbwyntio ar:

  • helpu’r bobl fwyaf bregus mewn cymdeithas drwy gefnogaeth hirdymor
  • creu dyfodol cynaliadwy i blant, plant amddifad, gwragedd gweddw a theuluoedd

Ar ôl 27 o flynyddoedd dechreuodd ysgrifennu cerddoriaeth eto. Erbyn hyn mae llawer o’i waith yn mynegi dysgeidiaethau Islamaidd. Mae wedi cael canmoliaeth am ei waith, ac eglurodd:

quote
Mae llawer o anwybodaeth am Islam yn y byd heddiw, ac rydyn ni’n gobeithio cyfathrebu â chymorth rhywbeth mwy atyniadol na darlithoedd a sgyrsiau. Mae ein recordiadau’n apelio’n fawr iawn at bobl ifanc, oherwydd rydyn ni wedi defnyddio caneuon yn ogystal ag adnodau o’r Qur'an i greu effeithiau sain dymunol.Yusuf Islam
Yusuf Islam gyda gitâr acwstig ar lwyfan.
Yusuf Islam (gynt y cerddor Cat Stevens) yn y Global Citizen Festival yn 2016, sef gŵyl a gafodd ei chynnal i ddod a thlodi eithafol i ben erbyn 2030.
Move on to Test
next