Beth mae’r gyfraith yn ei ddweud am wahaniaethu?

Important events over time relating to prejudice in the UK.

Mae’r Deyrnas Unedig wedi pasio llawer o ddeddfau gwrth-wahaniaethu. Nod Deddf Cydraddoldeb 2010 oedd dod â’r Deddfau a’r Rheoliadau blaenorol at ei gilydd, gan gynnwys Deddf Cyflog Cyfartal 1970, Deddf Gwahaniaethu ar sail Rhyw 1975, Deddf Cysylltiadau Hiliol 1976, Deddf Gwahaniaethu ar sail Anabledd 1995, Deddf Hawliau Dynol 1998 a Deddf Cydraddoldeb 2006.

Mae’n anodd rheoli rhagfarn oherwydd mae’n ymwneud â barn, sydd ddim bob amser yn dangos ei hun mewn ffordd sydd 'yn erbyn y gyfraith'. Pan mae barn yn cael ei gweithredu, fodd bynnag, a phobl yn cael eu trin yn anghyfartal, mae rhagfarn yn troi’n wahaniaethu, sy’n haws i’w weld. Oherwydd y deddfau gwrth-wahaniaethu, os yw unigolyn yn teimlo bod rhywun arall yn gwahaniaethu yn ei erbyn, mae'n gallu amddiffyn ei hun drwy fynd â’r troseddwr i’r llys.