Ffynnon Santes Non

Mae capel Santes Non yn nodi man geni Dewi Sant ac mae wedi'i leoli'n agos iawn at Eglwys Gadeiriol Tyddewi yn Sir Benfro.

Y gred yw bod yr adfail ar safle tŷ Santes Non, ac mae'n cael ei ystyried yn un o'r adeiladau Cristnogol hynaf yng Nghymru. Yn 1934, cafodd capel modern ei adeiladu gan ddefnyddio arddull adeiladu traddodiadol yr ardal oedd yn cael ei ddefnyddio mor bell yn ôl â 500 OC. Mae'r capel newydd yn cynnwys ffenestri lliw sy'n dangos Dewi Sant a Santes Non.

Capel syml o garreg lwyd.
Mae capel Santes Non wedi'i leoli yn Sir Benfro

Ffynnon Sanctaidd Santes Non

Mae Ffynnon Sanctaidd Santes Non hefyd yn agos at adfeilion y capel. Mae'n cael ei hystyried yn un o'r ffynhonnau fwyaf sanctaidd yng Nghymru, a'r gred yw bod gan y dŵr bwerau iacháu gwyrthiol.

Y stori yw bod y ffynnon wedi codi pan gafodd Dewi Sant ei eni, a bod Cristnogion wedi parhau i ymweld â hi'n aml hyd yn oed ar ôl y Diwygiad Protestannaidd.

Hefyd, mae allor fach wedi'i chysegru i'r Forwyn Fair gyferbyn â'r ffynnon.