Nasareth

Basilica'r Cyfarchiad, Nasareth
Basilica'r Cyfarchiad, Nasareth

Mae Cristnogion yn credu mai yn Nasareth treuliodd Iesu ei blentyndod. Felly, maen nhw'n ymweld â mannau yn Nasareth sy'n nodi llefydd pwysig i deulu Iesu.

Mae pererinion yn aml yn ymweld ag Eglwys y Cyfarchiad. Mae rhai Cristnogion yn credu bod yr eglwys hon wedi'i hadeiladu dros gartref Mair, mam Iesu. Yma, daeth yr Angel Gabriel i ymweld â Mair i ddweud wrthi y byddai hi'n rhoi genedigaeth i fab, ac y dylai hi ei enwi'n Iesu.

Mae rhai Cristnogion yn credu bod Eglwys Sant Joseff wedi'i hadeiladu dros yr ardal lle roedd siop gwaith coed Joseff.

Mae rhai pererinion yn cerdded rhwng Nasareth a Bethlehem fel rhan o'u pererindod. Maen nhw'n credu eu bod nhw, wrth wneud hyn, yn dilyn ôl traed Mair a Joseff a deithiodd i Fethlehem cyn i Mair roi genedigaeth i Iesu. Mae'r daith yn gorffen yn Sgwâr y Geni ym Methlehem.

Natur a phwysigrwydd

Fel Bethlehem, mae Cristnogion yn credu bod ymweld â'r safleoedd hyn yn dod â nhw'n agosach at ffigwr hanesyddol Iesu. Mae'r ymgnawdoliad yn gred bwysig iawn i Gristnogion.

Mae'r cyfle i weddïo yn yr eglwys sy'n nodi neu'n cynrychioli'r union le gwnaeth yr Angel Gabriel ei addewid i Mair yn bwysig iawn i bererinion Cristnogol. Mae pererinion Cristnogol yn credu eu bod yn gallu cael gwell dealltwriaeth o'u credoau, a chyfle i ddangos eu hymroddiad i'w crefydd, drwy addoli.