Pererindod

Mae modd disgrifio pererindod fel taith grefyddol. Mae'n gallu bod yn daith gorfforol i fan o bwysigrwydd crefyddol neu'n daith ysbrydol. Mae pobl yn mynd ar bererindod am nifer o resymau, er enghraifft:

  • iacháu
  • cyfarfod â phobl newydd
  • dysgu am ffydd
  • datblygu eu ffydd

Pan mae pobl yn mynd ar bererindod, mae'n gallu bod er mwyn iacháu'n ysbrydol, neu'n gorfforol, neu weithiau'r ddau. Mewn llefydd fel Lourdes yn ne-orllewin Ffrainc, mae llawer o adroddiadau sy'n honni bod pobl wedi cael eu hiacháu yn gorfforol. Mae iacháu ysbrydol yn rhoi cyfle i unigolion ailadeiladu eu perthynas â Duw.

Bydd rhai pobl yn mynd ar bererindod i gyfarfod â phobl newydd o'r un meddylfryd. Bydd rhai pobl hefyd yn mynd i helpu pobl sy'n methu teithio heb help. Mae Pererindod Cenedlaethol Cymru yn mynd â phobl anabl a phobl sydd angen help a chymorth i Lourdes bob blwyddyn. Maen nhw’n cael eu cefnogi gan wirfoddolwyr a phererinion eraill.

Yn aml, bydd Cristnogion ar bererindod yn dysgu mwy am eu ffydd ac yn benodol am y man maen nhw'n ymweld ag ef. Mae hyn yn gallu eu helpu nhw i ddatblygu eu dealltwriaeth, sydd yn ei dro'n gallu eu helpu nhw i ddyfnhau eu ffydd.