Arwyddocâd man addoli

Eglwys

Mae eglwys yn ganolog i'r ffydd Gristnogol, a dyna ble mae'r gymuned yn dod at ei gilydd i addoli a moli Duw.

Yr eglwys yw:

  • y lle mae pob Cristion yn addoli ynddo
  • lle mae'r gymuned yn dod at ei gilydd
  • lle mae gwaith elusennol yn cael ei wneud
  • lle i iacháu
quote
Gadewch inni ystyried sut y gallwn ennyn yn ein gilydd gariad a gweithredoedd da, heb gefnu ar ein cydgynulliad ein hunain, yn ôl arfer rhai, ond annog ein gilydd, ac yn fwy felly yn gymaint â'ch bod yn gweld y Dydd yn dod yn agos.Hebreaid 10:24-25

I Gristnogion, mae ymgasglu fel cymuned i addoli'n beth allweddol ac yn seiliedig ar yr Efengyl yn ôl Mathew. Dysgodd Iesu y byddai ef yn bresennol pan fyddai pobl yn ymgasglu i'w addoli. Dyma un rheswm pam bod Catholigion yn credu bod Iesu wir yn bresennol yn yr Offeren.

quote
Oherwydd lle y mae dau neu dri wedi dod ynghyd yn fy enw i, yr wyf yno yn eu canol.Mathew 18:20

Mae cael lle i addoli'n bwysig i Gristnogion, oherwydd mae’n rhoi cyfle i deimlo'n agosach at Dduw, i gyfarfod â Christnogion eraill â'r un credoau ac i deimlo fel rhan o gymuned o gredinwyr sy'n dod at ei gilydd yn rheolaidd i fynegi eu ffydd.