Natur a phwrpas rhyw

Mae Cristnogion yn dysgu bod perthynas rywiol yn bwysig, a bod rhyw yn rhodd gan Dduw ac na ddylid ei gymryd yn ysgafn. Felly, mae Cristnogion yn credu mai dim ond o fewn priodas dylai rhyw ddigwydd, gan fod hwn yn amgylchedd diogel a sefydlog lle mae cwpl yn gallu rhannu eu hunain i gyd â'i gilydd.

Maen nhw hefyd yn credu mai priodas yw'r sylfaen orau i fagu teulu. Mae Cristnogion yn credu bod perthynas rywiol achlysurol, neu lle mae rhywun yn cael rhyw gyda sawl person, yn beth drwg, gan ei fod yn lleihau gwerth y weithred rywiol a gwerth yr unigolyn.

Pwrpas rhyw

Mae rhyw yn bwysig iawn i bob Cristion, oherwydd mae'n ffordd o barhau â'r hil ddynol ac i fynegi cariad. Mae'r Eglwys Gristnogol yn credu mai un o ddibenion rhyw yw cenhedlu. Mae'r Eglwys Gatholig yn dysgu bod y weithred rywiol yn ffordd o ddangos cariad pur a bod Duw yn gweithio drwy'r mynegiad hwn o gariad i greu bywyd newydd.

Question

Disgrifia'r dysgeidiaethau Cristnogol am natur a phwrpas rhyw.

Mae Cristnogion yn credu bod rhyw yn sanctaidd ac yn rhodd gan Dduw, ac am y rheswm hwnnw, mae'r rhan fwyaf yn credu mai dim ond o fewn priodas dylai rhyw ddigwydd. Mae Cristnogion hefyd yn credu mai prif bwrpas rhyw yw cenhedlu, ac mai priodas yw'r amgylchedd gorau i fagu teulu. Mae Cristnogion yn credu na ddylid lleihau gwerth rhyw a chael rhyw gyda sawl person.