Beth yw ystyr bod yn ddynol

Mae syniadau crefyddol am ddynoliaeth fel arfer yn cynnwys y gred mai Duw greodd bob bod dynol. Mae llawer o bobl grefyddol yn gweld bod dynol fel cyfuniad o gorff ac enaid. Mae pob crefydd yn gwerthfawrogi bywyd dynol ac yn credu ei fod yn haeddu parch bob amser.

Rhywioldeb

Mae gan fodau dynol gyfuniad o wahanol nodweddion. Mae’r rhain yn cynnwys:

  • y corfforol, sef y corff
  • yr ysbrydol, sef pethau sy'n mynd y tu hwnt i'r corff i roi teimlad dyfnach o fodolaeth
  • yr emosiynol, sy'n arwain y ffordd mae'r unigolyn yn ymateb i sefyllfaoedd, er enghraifft dicter, casineb
  • y meddyliol, sef sut mae meddwl yr unigolyn yn gweithio ac yn ymateb
  • y rhywiol, sy'n ymwneud â greddfau rhywiol, atyniad corfforol a ffyrdd rhywiol o ryngweithio â phobl eraill.

Mae'r agweddau hyn i gyd yn sylfaenol i bersonoliaeth rhywun. Mae gan bob unigolyn fath gwahanol o gyfuniad, ond mae gan bawb ryw elfen o bob agwedd. Mae rhywioldeb yr un mor bwysig i'r unigolyn ag unrhyw un arall o'r nodweddion hyn, ac nid yw byth yn gadael yr unigolyn.

Heterorywioldeb

Mae 'hetero-' yn rhagddodiad Groeg sy'n golygu 'gwahanol'.

Heterorywiol yw'r gair i ddisgrifio pobl sy'n cael eu denu’n rhywiol at bobl o'r rhyw arall.

Cyfunrywioldeb

Mae 'homo-' yn rhagddodiad Groeg sy'n golygu 'yr un fath'.

Cyfunrywiol yw'r gair sy'n cael ei ddefnyddio i ddisgrifio pobl sy'n cael eu denu’n rhywiol at bobl o'r un rhyw. Mae dynion sy'n cael eu denu at ei gilydd yn aml yn cael eu galw'n ddynion hoyw, a lesbiaid yw menywod sy'n cael eu denu at ei gilydd.