Gwisg

Mewn Islam, mae’n rhaid i ddynion a merched wisgo dillad gweddus. Mae gan ferched Mwslimaidd ddillad arbennig y maen nhw’n dewis eu gwisgo weithiau er mwyn bod yn weddus.

  • Mae llawer o ferched Mwslimaidd yn gwisgo hijab neu orchudd wyneb er mwyn bod yn weddus. Dydy pob merch Fwslimaidd ddim yn dewis gwneud hyn.
  • Mae rhai merched Mwslimaidd yn gwisgo niqab neu burkha. Dydy pob merch Fwslimaidd ddim yn dewis gwneud hyn. Maen nhw’n cael dewis yn y Deyrnas Unedig.
  • Does dim rhaid i ddynion wisgo gwisg benodol, ond mae’n ofynnol iddyn nhw wisgo dillad gweddus.

Hijab

A Muslim woman wearing a hijab.

Hijab yw enw’r sgarff pen sy’n cael ei gwisgo gan ferched Mwslimaidd. Mae llawer o wahanol steiliau a lliwiau i’w cael. Yng Nghymru, mae’r rhan fwyaf o ferched yn gwisgo’r hijab i orchuddio eu pennau a’u gyddfau, ond bydd eu hwynebau i’w gweld

Burkha

A Muslim woman wearing a burka.

Mae burkha yn gorchuddio wyneb a chorff merch yn gyfan gwbl. Mae’n cael ei wneud o un darn o ddefnydd. Mae’r ferch yn gallu gweld drwy banel rhwyllog sy’n cael ei wnïo i flaen y dilledyn.

Niqab

A Muslim woman wearing a niqab.

Gorchudd wyneb yw’r niqab. Wrth wisgo’r niqab, bydd merched Mwslimaidd hefyd yn gwisgo sgarff i orchuddio eu pennau.