Beth mae Hajj yn ei olygu yn ymarferol?

Dathlu Laylat al - Qadr yn Mecca.
Hajj, Mecca

Natur a phwysigrwydd

Dyletswydd – yr Hajj yw’r pumed o Bum Piler Islam ac mae’n rhywbeth y mae’n rhaid i bob Mwslim ei wneud, o leiaf unwaith yn ei oes, os yw'n ddigon iach a bod digon o arian ganddo/ ganddi i wneud hynny. Ar ôl gwneud yr Hajj, gall Mwslim gwrywaidd alw ei hun yn Hajji a gall merch alw ei hun yn Hajjah.

Dilyn ôl troed y Proffwyd Muhammad – yn y Qur'an mae’r Proffwyd Muhammad yn cael ei alw’n Sêl y Proffwydi, sy’n golygu mai ef yw’r olaf a’r mwyaf o broffwydi Duw. Er nad yw’r Mwslimiaid yn credu bod Muhammad yn ddwyfol, mae’n fodel rôl i bob Mwslim. Felly, mae mynd ar bererindod i Mecca a dilyn ôl ei droed yn bwysig iawn i Fwslimiaid.

Pum Piler Islam – Hajj yw’r pumed o Bum Piler Islam. Mae’n adlewyrchu ymroddiad, teyrngarwch a chred pob Mwslim, ac felly mae’n ei helpu i dyfu’n ysbrydol.

Cred allweddol – mae’r bererindod i Mecca yn atgoffa Mwslimiaid o’u cred allweddol bod pob bod dynol yn gyfartal o flaen Allah, oherwydd bod pob person yn cymryd rhan ar yr un sail yn union.

Ysbrydolrwydd – mae’r Hajj yn ysgogi Mwslimiaid i fyfyrio a meddwl am eu bywydau eu hunain. Mae bywyd modern yn brysur iawn, ond mae’r Hajj yn rhoi cyfle i Fwslimiaid anghofio am waith a materion dibwys. Mae hefyd yn gyfle i Fwslimiaid ailgysylltu â’r hyn sy’n wirioneddol bwysig a chanolbwyntio ar faterion ysbrydol. Mae’n gyfle i Fwslimiaid deimlo eu bod yn rhan o’r ummah.