Nodweddion mosgiau

Er bod mosgiau yn amrywio o ran cynllun a maint, pwrpas mosg yw darparu lle i syrthio ar yr wyneb. Gall Mwslimiaid ddod yno i ddweud gweddi Salat gyda’i gilydd. Gall Mwslimiaid weddïo yn unrhyw le, cyn belled ei fod yn lân. Fodd bynnag, mae gweddïo mewn mosg yn rhoi ymdeimlad o gymuned i Fwslimiaid. Oherwydd hyn, mae rhai nodweddion sy’n gyffredin i bob mosg.

Diagram showing the different features of a mosque.
  • Qibla – enw arall am wal weddïo. Mae’n dangos i ba gyfeiriad mae Mecca a’r Ka'bah ar gyfer gweddïau Salat. Mae Salat yn cael ei arwain gan yr imam, dyn sydd wedi cael ei ddewis oherwydd ei wybodaeth o’r Qur'an.
  • Mihrab – alcof yn un o waliau’r mosg fel arfer. Mae’n dangos cyfeiriad Mecca.
  • Minbar – llwyfan uchel lle gall imam roi pregeth i’r gynulleidfa neu siarad â’r gymuned Fwslimaidd.

Mae gan rai mosgiau nodweddion ychwanegol, megis cromen a minaret.

  • Cromen – mae’r gromen yn cynrychioli’r bydysawd a grym Allah fel creawdwr popeth. Dyma’r gred yn undod Allah neu Tawhid. Mae’r gromen uwchben y neuadd weddi, sef canolbwynt y mosg.
  • Minaret – tŵr uchel mewn mosg. O’r minarét mae muezzin yn gwneud yr adhan i alw’r ffyddloniaid i weddïo.

Yn yr ystafell ymolchi mae Mwslimiaid yn cyflawni defod wudu, sef ymolchi cyn gweddïo. Mae rhai mosgiau’n cynnwys swyddfa, ystafell ddosbarth a chorffdy.

Mae llawer o fosgiau wedi’u haddurno â mosaigau sy’n cynnwys patrymau cymhleth, ond does dim lluniau o Allah a Muhammad, na cherfluniau o bobl nac anifeiliaid. Mae Mwslimiaid yn credu bod Allah y tu hwnt i ddealltwriaeth bodau dynol, felly does neb yn gallu ei bortreadu. Does dim lluniau neu gerfluniau o ffigurau dynol eraill oherwydd byddai rhywun yn gallu eu haddoli drwy gamgymeriad, a byddai hynny’n eilunaddoliaeth neu shirk, sy’n un o’r pechodau mwyaf mewn Islam.

Yn lle hynny, yn aml iawn maen nhw’n defnyddio caligraffeg i addurno waliau’r mosg, hynny yw, mae rhannau pwysig o’r Qur’an yn cael eu hysgrifennu ar y waliau mewn llythrennau cain.