Mosgiau yng Nghymru

Mae mosg yn lle i Fwslimiaid syrthio ar yr wyneb, ac yn lle iddyn nhw gyd-addoli fel cymuned Fwslimaidd.

Mae dau fath o fosg yng Nghymru:

  • hen gapeli, tai teras neu ysgolion cynradd sydd wedi’u haddasu
  • mosgiau sydd wedi eu hadeiladu’n bwrpasol

Gan mai prif ran y mosg yw’r neuadd weddi, lle mae pawb yn gweddïo, mae capel neu eglwys yn adeilad hawdd iawn i’w addasu a’i ddefnyddio fel mosg.

Cafodd y mosg pwrpasol cyntaf ei adeiladu yng Nghaerdydd yn 1947.

Mae tua 40 o fosgiau yng Nghymru. Gan fod mosgiau’n gwasanaethu cymuned Fwslimaidd, mae’r mosgiau mwyaf i’w gweld mewn dinasoedd lle mae cymunedau Mwslimaidd mawr, er enghraifft, Caerdydd, Casnewydd ac Abertawe. Yn y dinasoedd hyn mae nifer o fosgiau sy’n gwasanaethu cymunedau Mwslimaidd lleol. Mae mosgiau llai i’w cael mewn trefi, er enghraifft Hwlffordd a Wrecsam.