Mewnbwn ac allbwn

Mae beth sy’n dod allan o system TGCh yn dibynnu i raddau helaeth ar beth rwyt ti’n ei roi i mewn i’r system yn y lle cyntaf.

Mae systemau TGCh yn gweithio drwy gymryd mewnbynnau (cyfarwyddiadau a data), eu prosesu a chynhyrchu allbynnau sy’n cael eu storio neu eu cyfathrebu mewn rhyw ffordd. Os yw ansawdd y mewnbynnau’n dda, ac os ydyn nhw wedi cael eu cynllunio’n dda, bydd yr allbynnau’n fwy defnyddiol.

Sbwriel i Mewn, Sbwriel Allan (GIGO - Garbage In, Garbage Out)

Ni all systemau TGCh weithio’n iawn os yw’r mewnbynnau’n anghywir neu’n ddiffygiol. Naill ai ni fydd modd prosesu’r data o gwbl, neu bydd y data sy’n cael eu hallbynnu yn wallus neu’n dda i ddim.

Mae GIGO yn derm defnyddiol i’w gofio – mae’n gallu helpu i egluro llawer o broblemau, er enghraifft pam mae angen dilysu data a beth yw gwerth data cywir.

curriculum-key-fact
Mae GIGO yn acronym o Garbage In, Garbage Out