Diffiniad o wybod (knowledge)

curriculum-key-fact
Mae rheolau’n cael eu cymhwyso i wybodaeth. Ar ôl cymhwyso rheolau mae’n bosibl gwneud penderfyniadau sy’n seiliedig ar y ddealltwriaeth honno.
Tabl 3 colofn yn dangos Data; Gwybodaeth; a Gwybod (knowledge).