Troi data yn wybodaeth

Mae angen strwythur er mwyn troi data yn wybodaeth. Mae’r ail a’r drydedd golofn yn y tabl isod yn cynnwys y geiriau YDY/NAC YDY/DO/NADDO, ond heb benawdau does dim ystyr.

StefYdy
JamalYdy
AdamYdy
KieranYdy
DylanYdy
SophieNac ydyDo
MaxNac ydyNaddo

Drwy ychwanegu penawdau, mae’r data yn troi’n wybodaeth.

Enw’r disgyblPresennolAbsenoldeb wedi’i awdurdodi
StefYdy
JamalYdy
AdamYdy
KieranYdy
DylanYdy
SophieNac ydyDo
MaxNac ydyNaddo

Mae dyfeisiau mewnbynnu yn gallu casglu data yn awtomatig, er enghraifft synwyryddion sy’n mesur tymheredd yn barhaus neu ddarllenydd codau bar mewn til.

Yn y ddwy enghraifft yma bydd y data sy’n cael eu casglu yn cael eu darllen i gronfa ddata i’w prosesu. Ar ôl cael strwythur (y gronfa ddata) mae’r data yn troi’n wybodaeth.

Mae taenlenni yn cael eu defnyddio’n aml i droi data yn wybodaeth.

Adwerthwr esgidiau yn sganio cod bar cynnyrch. Mae’r gronfa ddata i’w gweld ar y sgrin.