Diffiniad o wybodaeth

Gwybodaeth = Data sydd wedi cael eu prosesu gan gyfrifiadur er mwyn iddyn nhw wneud synnwyr. Mae gwybodaeth yn rhoi ystyr i ddata.

curriculum-key-fact
Mae gwybodaeth yn gasgliad o eiriau, rhifau, dyddiadau, delweddau, synau ac ati sydd wedi cael eu rhoi mewn cyd-destun, hynny yw, i roi ystyr iddyn nhw.

Er enghraifft, edrych ar yr eitemau data hyn o’r dudalen flaenorol:

 • 42
 • cwningod
 • 16:00
 • 76
 • afalau
 • 09743245530
 • £40
 • glan y môr

Pan maen nhw’n cael eu defnyddio i ffurfio rhan o frawddeg maen nhw’n cael ystyr:

 • mae yna 42 o afalau yn y bocs yna ac mae cwningod wedi cymryd darn bach o bob un ohonyn nhw
 • pris tocyn i lan y môr yw £40 ac mae’r daith yn cymryd 76 munud ar y trên
 • fy rhif ffôn yw 09743245530. Ffonia fi am 16:00.

Dyma beth yw gwybodaeth - data wedi’u rhoi mewn cyd-destun.