Customs, Festivals, Celebrations, Days, Months, Seasons - CCEA test questions

1

Read the following sentences and choose the correct word/phrase to fill the gap.

Léigh na habairtí seo a leanas agus roghnaigh an focal/frása ceart chun na bearnaí a líonadh.

Ag an Nollaig, bíonn páistí óga ag dúil le ________________ a fheiceáil.

2

Lá Fhéile Vailintín, tugann daoine _____ dá chéile.

3

Caitheann muintir na hÉireann seamróg _____.

4

Itheann daoine uibheacha seacláide de ghnáth _____.

5

Oíche Shamhna, téann muid le chéile chun _____ a fheiceáil.

6

Tosaíonn laethanta saoire na scoile ag tús _____.

7

Suíonn teaghlaigh le chéile lá Nollag fá choinne _____.

8

Oíche Shamhna gach bliain, _____ daoine in éide bréige.

9

Ag cóisir, is maith le páistí óga _____ a ithe.

10

Tosaíonn Lá na Bliana Úire nuair a bhuaileann an chlog ag _____.