Verbal Nouns - CCEA test questions

1

Read the following sentences and choose the correct word / phrase to fill the gap.

Léigh na habairtí seo a leanas agus roghnaigh an focal / frása ceart chun na bearnaí a líonadh.

Beidh mé (ith) _____ milseán ag an phictiúrlann anocht.

2

Tá mé _____ an chláir don mhúinteoir.

3

Níl mé _____ an ghasúir sin.

4

Beidh mé _____ ó Bhéarla go Gaeilge.

5

Beidh Tír Eoghain agus Dún na nGall _____ sa chluiche ceannais.

6

Bhí mé _____ an dinnéir.

7

Bím _____ na rialacha ar scoil i gcónaí.

8

Beidh mé _____ an obair bhaile ar mheán oíche.

9

ní bhím ______ leis an mhúinteoir i gcónaí.

10

Ní raibh mé _____ bruscair ar na sráideanna.