The verbal noun in sentences

Tá sé ag imirt peile

Let’s try to use the verbal noun in sentences. We can use it in all three tenses.

curriculum-key-fact
The verbal noun always stays the same. Change the tense of the verb only.

For example:

I am doing my homework.Tá mé ag déanamh m’obair bhaile.
I was doing my homeworkBhí mé ag déanamh m’obair bhaile.
I will be doing my homework.Beidh mé ag déanamh m’obair bhaile.
Question

Try to put the following verbal noun sentences into Irish.

1. He is playing football.

2. She was doing homework.

3. I am finishing the dishes.

4. They will be eating at six o’clock.

5. Seán was cleaning the table.

1. Tá sé ag imirt peile.

2. Bhí sí ag déanamh obair bhaile.

3. Tá mé ag críochnú na soithí.

4. Beidh siad ag ithe ar a sé a chlog.

5. Bhí Seán ag glanadh an tábla.

Move on to Test
next