Llunio siapiau 3D ar bapur isometrig

Gallwn ni ddefnyddio papur isometrig i lunio siapiau {3D}:

Lluniad ciwb isometrig

Lluniwyd y ciwb {6}~cm\times{6}~cm\times{6}~cm hwn gan ddefnyddio’r dotiau fel canllaw. Mae’r llinellau fertigol bob amser yn fertigol ond mae’r llinellau llorweddol yn cael eu tynnu ar onglau.

Cymer ddarn o bapur isometrig a rho gynnig ar lunio’r ciwb dy hun.

Enghraifft

Defnyddia bapur isometrig i lunio ciwboid â’i hyd yn {11~cm}, ei led yn {6}~cm a’i uchder yn {4}~cm. Clicia drwy’r sioe sleidiau isod i weld sut i lunio ciwboid â’r dimensiynau hyn.

Rhwyd ciwboid anghywir

Sut i lunio ciwboid

Move on to Test
next