Llunio siapiau 3D ar bapur isometrig

Gallwn ni ddefnyddio papur isometrig i lunio siapiau \({3D}\):

Lluniad ciwb isometrig

Lluniwyd y ciwb \({6}~cm\times{6}~cm\times{6}~cm\) hwn gan ddefnyddio’r dotiau fel canllaw. Mae’r llinellau fertigol bob amser yn fertigol ond mae’r llinellau llorweddol yn cael eu tynnu ar onglau.

Cymer ddarn o bapur isometrig a rho gynnig ar lunio’r ciwb dy hun.

Enghraifft

Defnyddia bapur isometrig i lunio ciwboid â’i hyd yn \({11~cm}\), ei led yn \({6}~cm\) a’i uchder yn \({4}~cm\). Clicia drwy’r sioe sleidiau isod i weld sut i lunio ciwboid â’r dimensiynau hyn.

Rhwyd ciwboid anghywir

Sut i lunio ciwboid

Move on to Test
next