Y Beibl (Cristnogaeth) test questions

1

Pam mae ffynonellau awdurdod yn bwysig?

2

Beth yw'r brif ffynhonnell awdurdod i Gristnogion?

3

Beth sydd yn y Testament Newydd?

4

Pa un o'r llyfrau hyn o'r Testament Newydd sydd ddim yn un o'r Efengylau?

5

Beth yw barn Cristnogion ffwndamentalaidd am y Beibl?

6

Beth yw barn Cristion rhyddfrydol am y Beibl?

7

Beth yw ystyr 'datguddiad'?

8

Pam mae rhai pobl yn credu bod yr ysgrythur yn datguddio Duw?

9

Sut gallai gwahanol ddehongliadau o'r Beibl achosi problem i gredinwyr?

10

Beth yw ystyr cydwybod?