Ysbrydoliaeth a datguddiad

Ysbrydoliaeth

Pan mae Cristnogion yn dweud bod y Beibl wedi'i ysbrydoli gan Dduw, maen nhw'n cyfeirio at y gred ei fod yn cynnwys gair Duw. Mae modd cyfieithu'r gair 'ysbrydoledig' fel 'wedi'i anadlu gan Dduw', ac felly yn wahanol i lyfrau eraill sydd wedi'u hysgrifennu gan fodau dynol, mae'r Beibl yn arbennig ac yn unigryw, gan mai gair Duw ydyw.

Datguddiad

Mae'r term datguddiad yn cyfeirio at y syniad mai'r Beibl yw un o'r ffyrdd mae Duw wedi ei ddatguddio ei hun i fodau dynol. Drwy'r Beibl rydyn ni'n adnabod Duw ac yn gwybod sut hoffai Duw i ni fyw.

Question

Beth mae Cristnogion yn ei olygu wrth 'Beibl'?

Mae'r gair Beibl yn cyfeirio at y testun sanctaidd Cristnogol. Mae Cristnogion yn credu mai gair Duw yw'r Beibl, ac mae wedi'i rannu'n ddwy adran sef yr Hen Destament a'r Testament Newydd.