Amgylchedd gwaith cyffredinol

Cofia fod y rheolau ar gyfer pob dyfais drydanol yn gymwys mewn ystafell gyfrifiaduron. Mae hyn yn golygu bod rhaid sicrhau:

  • nad oes gwifrau rhydd ar y llawr
  • nad oes bwyd a diod yn agos i beiriant
  • nad yw socedi trydan wedi cael eu gorlwytho
  • bod digon o le o gwmpas y peiriant
  • bod y systemau gwresogi ac awyru’n addas
  • bod y golau’n addas, ac nad oes golau llachar nac adlewyrchiad
  • bod meinciau a desgiau’n ddigon cryf i ddal y cyfrifiaduron