Perthnasoedd Mwslimaidd (Islam) test questions

1

Esiampl o fywyd teuluol pwy y mae Mwslimiaid yn ceisio ei ddilyn?

2

Beth yw fitra?

3

Sut mae nifer yr ysgariadau wedi newid yn y Deyrnas Unedig yn ystod yr 50 mlynedd ddiwethaf?

4

Pam nad ydy Mwslimiaid yn derbyn cyd-fyw?

5

Oes disgwyl i Fwslimiaid briodi a chael plant?

6

Beth mae Mwslimiaid yn ei weld fel y sylfaen orau i deulu?

7

Pa rôl mae’r madrasah yn ei chwarae ym magwraeth plant?

8

Beth yw teulu Mwslimaidd traddodiadol?

9

Sut mae disgwyl i Fwslimiaid ofalu am yr henoed?

10

Oes gan ddynion a menywod rôl gyfartal yn y teulu Islamaidd?