Priodasau wedi’u trefnu/priodasau â chymorth

Mae priodasau mewn Islam yn aml yn cael eu cynorthwyo neu eu trefnu gan deuluoedd y briodferch a’r priodfab, ond maen rhaid i’r briodferch a’r priodfab gytuno i'r briodas. Os yw rhywun wedi cael ei orfodi i briodi, bydd y briodas yn annilys.

Priodasau â chymorth neu briodasau wedi’u trefnu oedd y ffordd draddodiadol o drefnu priodasau. Mae llawer o deuluoedd Mwslimaidd sy’n byw yng Nghymru yn dewis peidio â dilyn yr arfer hwn.

Bydd llawer o bobl ifanc yn mynd i ysgolion cymysg lle mae disgyblion yn cael eu dysgu ac yn cymdeithasu mewn ffordd fwy anffurfiol.

Bydd priodasau wedi’u trefnu yn sicrhau bod priodasau Mwslimaidd yn seiliedig ar gydnawsedd yn hytrach na theimladau yn unig. Y syniad oedd y byddai priodas wedi ei threfnu yn llai tebygol o ddod i ben gydag ysgariad.

Dwy ferch Fwslimaidd o Brydain yn egluro ei meini prawf ar gyfer dewis partner oes addas [CYNNWYS SAESNEG]

Move on to Test
next