Priodas y tu allan i Islam

Yn draddodiadol, dydy’r ffydd Fwslimaidd ddim yn annog cyplau i ‘fynd allan gyda’i gilydd’. Bydd y cwpwl dim ond yn cael gweld ei gilydd pan mae aelodau eraill o’u teuluoedd yn bresennol.

Gall dynion Mwslimaidd gael hyd at bedair gwraig ond rhaid i bob gwraig gael ei thrin yn gyfartal, a rhaid i’w wragedd eraill gytuno cyn bod Mwslim yn gallu cael gwraig arall. Dim ond mewn gwledydd Mwslimaidd y mae hyn yn cael ei ganiatáu. Mae cael mwy nag un wraig yn erbyn y gyfraith yng Nghymru.

Yn draddodiadol, y farn Fwslimaidd oedd y gallai dyn Mwslimaidd briodi merch sy’n Iddewes neu’n Gristion, ond bod rhaid i fenyw Fwslimaidd briodi dyn Mwslimaidd. Erbyn heddiw mae llawer o Fwslimiaid yn priodi y tu allan i’r ffiniau traddodiadol hyn.

Mae Cymru’n gymdeithas fodern ac mae barn pobl am briodi a chyd-fyw’n amrywio.

Mae priodasau rhyng-ffydd yn codi cwestiynau penodol. Un o ddyletswyddau rhieni yw dysgu eu plant am Islam. Mae hyn yn fwy anodd mewn priodas ryng-ffydd. Pa grefydd mae rhieni’n mynd i’w dysgu a’i rhannu gyda’u plant?