Seremoni briodas Fwslimaidd

Er bod mosgiau yn addoldai, dydy’r rhan fwyaf o’r rhai yn y Deyrnas Unedig, gan gynnwys Cymru, ddim wedi cael eu cofrestru’n swyddogol fel addoldai eto. Felly, rhaid i unrhyw briodas Islamaidd sy’n digwydd mewn mosg gael ei chofrestru yn unol â chyfraith y Deyrnas Unedig, er mwyn iddi fod yn ddilys yn y Deyrnas Unedig.

I lawer o Fwslimiaid, y seremoni briodas Islamaidd sy’n cyfrif fel y briodas ei hun, ac nid y cadarnhad cyfreithiol o’r briodas honno mewn swyddfa gofrestru. Oherwydd hyn, bydd Mwslimiaid yng Nghymru yn cael seremoni Fwslimaidd i ddechrau, cyn mynd ymlaen i briodi’n gyfreithlon mewn swyddfa gofrestru.

Mae seremoni briodas Fwslimaidd yn cael ei galw’n nikah, ac fel arfer mae’n seremoni syml. Does dim rhaid i’r briodferch fod yn bresennol, cyn belled ei bod yn anfon dau dyst i’r cytundeb sydd wedi ei lunio. Fel arfer, mae’r seremoni’n cynnwys darlleniadau o’r Qur'an, a chyfnewid addewidion o flaen tystion i’r ddau gymar. Does dim angen swyddog crefyddol arbennig, ond yn aml iawn mae’r imam yn bresennol ac mae’n cynnal y seremoni ac yn rhoi pregeth fer.

Mae rhai pethau sy’n sylfaenol i bob priodas Fwslimaidd:

  • rhaid i briodasau gael eu datgan yn gyhoeddus
  • ni ddylai priodasau gael eu cynnal yn gyfrinachol
  • mae’r cyhoeddusrwydd yn digwydd fel arfer drwy gael gwledd fawr, neu walimah – sef parti sy’n cael ei gynnal yn bwrpasol er mwyn datgan yn gyhoeddus bod y cwpwl wedi priodi a bod ganddyn nhw hawl i’w gilydd

Mae llawer o ddefodau priodas yn fater o ddiwylliant yn hytrach na rhan o grefydd Islam. Weithiau bydd y briodferch a’r priodfab yn gorfod eistedd ar 'orseddau' ar lwyfan, i gael eu gweld gan y gwesteion. Yn aml, byddan nhw’n derbyn anrhegion, neu arian. Mae’r rhan fwyaf o briodferched yn dewis ffrog briodas wen draddodiadol.

Gall rhai priodasau Mwslimaidd gynnwys gwleddoedd mawr gyda channoedd o westeion, gyda’r dynion fel arfer mewn ystafell ar wahân i’r menywod. Bydd Mwslimiaid eraill yn dathlu drwy gael parti syml gyda ffrindiau a pherthnasau agos yn unig.