Ysgrifennu un rhif fel canran o rif arall

curriculum-key-fact
I ysgrifennu un rhif fel canran o rif arall, rhanna’r rhif cyntaf â’r ail, wedyn lluosi â 100.
Question
Ffrog â thocyn ‘gostyngiad £10’

Mae ffrog, a gostiai \pounds{80} yn wreiddiol, \pounds{10} yn rhatach yn y sêl. Pa ganran o ostyngiad ydy hyn?

{10}\div{80} = {0.125}

{0.125}\times{100}\% = {12.5}\%

Felly mae pris y ffrog wedi gostwng {12.5}\%.

Question

Mae gan dîm nofio {20} o aelodau ac mae {12} o’r rhain yn fechgyn. Pa ganran o’r tîm nofio sy’n fechgyn?

\frac{12}{20}\times{100} = {60}

Felly mae {60}\% o’r tîm yn fechgyn.

Move on to Test
next