Ysgrifennu un rhif fel canran o rif arall

curriculum-key-fact
I ysgrifennu un rhif fel canran o rif arall, rhanna’r rhif cyntaf â’r ail, wedyn lluosi â 100.
Question
Ffrog â thocyn ‘gostyngiad £10’

Mae ffrog, a gostiai \(\pounds{80}\) yn wreiddiol, \(\pounds{10}\) yn rhatach yn y sêl. Pa ganran o ostyngiad ydy hyn?

\[{10}\div{80} = {0.125}\]

\[{0.125}\times{100}\% = {12.5}\%\]

Felly mae pris y ffrog wedi gostwng \({12.5}\%.\)

Question

Mae gan dîm nofio \({20}\) o aelodau ac mae \({12}\) o’r rhain yn fechgyn. Pa ganran o’r tîm nofio sy’n fechgyn?

\[\frac{12}{20}\times{100} = {60}\]

Felly mae \({60}\%\) o’r tîm yn fechgyn.

Move on to Test
next