Cyfrifon ar-lein

Sut mae TG yn helpu Clwb Pêl-droed Manchester City â’u system docynnau a diogelwch. (Cynnwys Saesneg)

Pan fydd cwsmer yn prynu nwyddau gan adwerthwr ar-lein am y tro cyntaf bydd angen iddo greu cyfrif. Fel arfer mae’r broses gofrestru yn gofyn am:

  • gyfeiriad ebost
  • cyfrinair
  • rhif ffôn
  • cyfeiriad danfon
  • cyfeiriad bilio
  • manylion talu

Mae’r manylion sy’n cael eu storio yn y cyfrif yn cael eu diogelu gan gyfeiriad ebost y cwsmer (sy’n gweithredu fel enw defnyddiwr) a chyfrinair. Gan fod y wybodaeth hon yn cael ei storio ni fydd angen i gwsmeriaid gyflwyno’r wybodaeth eto pan fyddant yn dod yn ôl.

Diogelwch

Fel arfer mae pobl yn talu am nwyddau drwy ddefnyddio cerdyn credyd neu ddebyd. Yn ystod y broses dalu mae gwefan yr adwerthwr yn cyfathrebu â’r banc drwy Haenen Socedi Diogel (SSL), technoleg sy’n amgryptio (cymysgu) data.