Meddalwedd cyflwyno

Mae’r rhan fwyaf o’r pecynnau meddalwedd cyflwyno yn caniatáu i ti greu cynnyrch amlgyfrwng drwy ddefnyddio cyfres o sleidiau. Mae’n bosibl cyfuno testun, delweddau, fideo, animeiddiadau, cysylltau a sain ar bob sleid i greu cynnyrch terfynol soffistigedig.

Y feddalwedd cyflwyno sy’n cael ei defnyddio fwyaf yw Microsoft PowerPoint ond mae meddalwedd cyflwyno arall ar gael, er enghraifft Impress (rhan o gyfres OpenOffice).

Nodweddion cyffredin meddalwedd cyflwyno

Meddalwedd cyflwyno yn cael ei defnyddio i ddangos perfformiad gweithwyr.
  • Sleidiau sy’n cynnwys unrhyw gyfuniad o destun, delweddau, fideo, animeiddiadau, cysylltau a sain.
  • Effeithiau animeiddio sy’n caniatáu i’r elfennau amrywiol ar bob sleid ymddangos ar ôl cyfnod penodol neu pan fydd cyflwynydd yn pwyso botwm.
  • Meistr sleid – mae hyn yn caniatáu i ti bennu arddull (ffont, maint y ffont, y cefndir, ac yn y blaen) unwaith a defnyddio’r dewisiadau hyn wedyn drwy gydol y cyflwyniad.
  • Trawsnewid – effeithiau sydd i’w gweld pan yn symyd o un sleid i un arall. Fel arfer mae trawsnewid yn golygu toddi o un sleid i’r un nesaf, neu symud y sleid gyfredol i ffwrdd mewn rhyw ffordd i ddangos y sleid nesaf fel petai oddi tani.
  • Nodiadau sleidiau – pan mae’r rhain yn cael eu defnyddio bydd y cyflwynydd yn gweld y sleid gyfredol ac unrhyw nodiadau sy’n gysylltiedig â hi ar ei sgrin ef/hi a bydd y gynulleidfa’n gweld y sleid yn unig ar sgrin arall neu o daflunydd.