Brus a' tilleadh

Thill Brus gu tìr-mòr tràth ann an 1307 agus chaidh leis na b' fheàrr.

  • Anns a' Ghearran 1307, fhuair e taic na àite fhèin ann an Carraig agus chuir e fodha Armailt bheag, Shasannach ann an Gleann an t-Sruthail.
  • Anns a' Chèitean 1307, chuir e fodha Prìomh Armailt Shasainn ann an Alba, aig Beinn Lughdain (Loudoun Hill).
  • Anns an Iuchar 1307, bha Eideard I air a shlighe à Sasainn airson dèiligeadh ri Brus, nuair a chaochail e faisg air crìoch na h-Alba. Chuir Eideard II roimhe tilleadh a Shasainn.

Cogadh catharra na h-Alba

Am Brusach - buaidhean agus tinneasan

B' urrainn Brus a-nis aire a chumail air a bhith a' neartachadh a smachd air uaislean Alba, agus bha mòran dhiubh fhathast a' toirt taic do thagradh Chuimein air a' chrùn. Rinn Brus nithean a dh'adhbharaich cogadh catharra.

  • An t-Earrach, 1308 – chaill Iarla Bhuchan aig Blàr Inbhir Uraidh.
  • An Samhradh, 1308 – Ionnsaigh Bhuchan. Chaidh na fearainn aig tuath a sgrios le Brus airson a naimhdean a pheanasachadh.