Leughadh

Ceistean

Seo deich ceistean. Leugh an earrann agus freagair na ceistean.

Question

Dè tha an Riaghaltas air aontachadh?

Rannsachadh a chur air bhonn a thaobh rathad ùr timcheall Loch Liapaig.

'S e am facal aontachadh a tha toirt dhuinn stiùireadh airson a' cheist seo a fhreagairt. Le sin, bidh sinn a' coimhead airson fiosrachadh bhon earrainn a tha gu math faisg air an fhacal seo.

Question

Dè cho fada 's a tha gearanan air a bhith ann mun chùis seo?

Fichead bliadhna.

Question

Co mu dheidhinn a tha na gearanan?

Mu dhroch staid an rathaid.

Question

Dè an ath phìos a bha air na naidheachdan?

Mu fhear à Peairt a bha a' reic dhrogaichean.

Seo brìgh a' phìos. Chì sinn bhon ath cheist nach eil càil a bharrachd a dhìth airson na ceiste seo.

Question

Dè thachair dhan neach seo?

Fhuair e binn seachd bliadhna.

Question

Ciamar a tha fios againn nach b' e seo a' chiad chrith-thalmhainn ann an Sìona?

Tha e ag ràdh gur e seo an dàrna tè.