Grandparents

Daniel is doing a research project about his family. Here, he has written information about his grandparents. Read what he has to say and answer the questions which follow.

Mo sheanair

Rugadh mo sheanair anns an Eilean Sgitheanach. Ged a tha e sean, tha e cho geur ri sgian.

Tha cuimhne aige fhathast a bhith a' fuireach ann an taigh-dubh. Bha a chàirdean uile a' fuireach faisg air làimh, chan eil sin cho cumanta an-diugh.

Bha triùir bhràithrean agus dithis pheathraichean aige. Bha còig co-oghaichean deug aige anns a' bhaile. Bha tòrr fealla-dhà ann.

Question

Select the correct statements.

1 Daniel's grandfather was born in Uist

2 Daniel's grandfather was born in Skye

3 He is old and forgetful

4 Although he is old, he is as sharp as a knife

2 Daniel's grandfather was born in Skye

Rugadh mo sheanair anns an Eilean Sgitheanach means 'My grandfather was born in the Isle of Skye'.

4 Although he is old, he is as sharp as a knife

Ged a tha e sean, tha e cho geur ri sgian - 'Although he is old, he is as a sharp as knife'. The word geur can be used to mean 'sharp' intellectually, as here, and also to mean 'sharp' in taste. Milk which has gone off has a sharp taste, bainne geur.