Amcangyfrif a thalgrynnu test questions

1

Beth ydy \({1,356}\) i'r cant agosaf?

2

Beth ydy \({213.8}\) i'r rhif cyfan agosaf?

3

Amcangyfrifa gyfanswm cost pum pecyn o fferins sy'n costio \(\pounds{2.95}\) yr un, a dau ddiod sy'n \(\pounds{1.45}\) yr un.

4

Amcangyfrifa beth ydy \(\pounds{208}\) wedi ei rannu rhwng tri pherson.

5

Talgrynna \({23.517}\) i un lle degol.

6

Talgrynna \({476.357}\) i ddau le degol.

7

Pa rif sydd â thri ffigur ystyrlon?

8

Talgrynna \({46.673}\) i ddau ffigur ystyrlon.

9

Talgrynna \({0.04518}\) i dri ffigur ystyrlon.

10

Mae rhif wedi ei sgwario'n gwneud \({30}\). Beth ydy'r rhif hwn yn gywir i un lle degol?