Cynnig a gwella

Wrth ddefnyddio cynnig a gwella, dyfala beth allai’r ateb fod, wedyn gwella ar hynny nes dod yn agos at yr ateb cywir.

Enghraifft

Mae gan sgwâr arwynebedd o {20}~cm^{2}. Defnyddia ddull cynnig a gwella i ganfod hyd ei ochrau, yn gywir i {1} lle degol.

Dechreua drwy roi cynnig ar {4}:

{4}\times{4} = {16} (rhy fach)

Mae {4} yn rhy fach, felly rho gynnig ar {5}:

{5}\times{5} = {25} (rhy fawr)

Mae {4} yn rhy fach, a {5} yn rhy fawr, felly mae’r ateb rhwng {4} a {5}.

Rho gynnig ar {4.5}:

{4.5}\times{4.5} = {20.25} (rhy fawr)

Rho gynnig ar {4.4}:

{4.4}\times{4.4} = {19.36} (rhy fach)

Felly, mae’r ateb rhwng {4.4} a {4.5}.

Ond ydy’r ateb yn agosach at {4.4} neu {4.5}? Rhaid gweld be sy’n digwydd gyda’r rhif sydd yn union hanner ffordd rhwng {4.4} a {4.5}, sef {4.45}.

{4.45}\times{4.45} = {19.802}, felly mae’n rhaid bod yr ateb cywir rhwng {4.45} a {4.50}, ac felly mae’r ateb cywir yn agosach at {4.5} na {4.4}.

Felly yr ateb ydy {4.5}~cm i {1} lle degol.

Atebion cywirach

Beth am ganfod hyd yr ochr yn gywir i {4} le degol i gael ateb mwy cywir? Er enghraifft:

{4.45}\times{4.45} = {19.8025}(rhy fach)

Rhaid rhoi cynnig ar werthoedd uwch felly:

{4.47}\times{4.47} = {19.9809} (rhy fach)

{4.48}\times{4.48} = {20.0704} (rhy fawr)

Felly, mae’r ateb rhwng {4.47} a {4.48}

Ond ydy’r ateb yn agosach at {4.47} neu {4.48}? Rhaid gweld be sy’n digwydd gyda’r rhif sydd yn union hanner ffordd rhwng {4.47} a {4.48}, sef {4.475}.

{4.475}\times{4.475} = {20.025625}, felly mae’n rhaid bod yr ateb cywir rhwng {4.470} a {4.475}, ac felly mae’r ateb cywir yn agosach at {4.47} na {4.48}.

Felly yr ateb ydy {4.47}~cm i {2} le degol.

Move on to Test
next