Talgrynnu ffigurau ystyrlon

Mae’r dull ar gyfer talgrynnu i nifer penodol o ffigurau ystyrlon bron yn union yr un fath â’r dull ar gyfer talgrynnu i nifer penodol o leoedd degol.

Mae angen edrych ar y rhif ar ôl yr un sydd o ddiddordeb i ti, i weld a ydy e’n fwy neu’n llai na \({5}\). Os ydy e’n llai na \({5}\), talgrynna i lawr. Os ydy e’n \({5}\) neu fwy, talgrynna i fyny.

Question

Talgrynna \({0.0724591}\) i \({3}\) ffigur ystyrlon.

Diagram o’r rhif 0.0724591

I dalgrynnu i dri ffigur ystyrlon, edrycha ar y pedwerydd ffigur ystyrlon. \({5}\) ydy’r ffigur, felly talgrynna i fyny.

Felly, \({0.0724591} = {0.0725}\) (\({3}\) ffigur ystyrlon).

Question

Talgrynna \({0.2300105}\) i \({4}\) ffigur ystyrlon.

Diagram o’r rhif 0.2300105

I dalgrynnu i bedwar ffigur ystyrlon, edrycha ar y pumed ffigur ystyrlon. \({1}\) ydy’r ffigur, felly talgrynna i lawr.

Felly, \({0.2300105} = {0.2300}\) (\({4}\) ffigur ystyrlon).

Er bod \({0.2300}\) yr un fath â \({0.23}\), rhaid cynnwys y seroau er mwyn dangos dy fod wedi talgrynnu i \({4}\) ffigur ystyrlon.

Question

Talgrynna \({235.86}\) i \({3}\) ffigur ystyrlon.

\[{236}\]

Y trydydd ffigur ystyrlon ydy \({5}\) sy’n cael ei ddilyn gan \({8}\), felly talgrynna i fyny.

Question

Talgrynna \({235.86}\) i \({1}\) ffigur ystyrlon.

\[{200}\]

Yr ail ffigur ystyrlon ydy \({3}\), felly mae’r ffigur ystyrlon cyntaf yn aros fel \({2}\). Rhaid cynnwys y ddau sero hyn i sicrhau bod y gwerth yn gywir.