Talgrynnu ffigurau ystyrlon

Mae’r dull ar gyfer talgrynnu i nifer penodol o ffigurau ystyrlon bron yn union yr un fath â’r dull ar gyfer talgrynnu i nifer penodol o leoedd degol.

Mae angen edrych ar y rhif ar ôl yr un sydd o ddiddordeb i ti, i weld a ydy e’n fwy neu’n llai na {5}. Os ydy e’n llai na {5}, talgrynna i lawr. Os ydy e’n {5} neu fwy, talgrynna i fyny.

Question

Talgrynna {0.0724591} i {3} ffigur ystyrlon.

Diagram o’r rhif 0.0724591

I dalgrynnu i dri ffigur ystyrlon, edrycha ar y pedwerydd ffigur ystyrlon. {5} ydy’r ffigur, felly talgrynna i fyny.

Felly, {0.0724591} = {0.0725} ( {3} ffigur ystyrlon).

Question

Talgrynna {0.2300105} i {4} ffigur ystyrlon.

Diagram o’r rhif 0.2300105

I dalgrynnu i bedwar ffigur ystyrlon, edrycha ar y pumed ffigur ystyrlon. {1} ydy’r ffigur, felly talgrynna i lawr.

Felly, {0.2300105} = {0.2300} ( {4} ffigur ystyrlon).

Er bod {0.2300} yr un fath â {0.23}, rhaid cynnwys y seroau er mwyn dangos dy fod wedi talgrynnu i {4} ffigur ystyrlon.

Question

Talgrynna {235.86} i {3} ffigur ystyrlon.

{236}

Y trydydd ffigur ystyrlon ydy {5} sy’n cael ei ddilyn gan {8}, felly talgrynna i fyny.

Question

Talgrynna {235.86} i {1} ffigur ystyrlon.

{200}

Yr ail ffigur ystyrlon ydy {3}, felly mae’r ffigur ystyrlon cyntaf yn aros fel {2}. Rhaid cynnwys y ddau sero hyn i sicrhau bod y gwerth yn gywir.